Holodomor monument

Пам’ятник Голодомору збудовано в 1983 році з нагоди 50-річчя Голодомору. Він перебував в муніципалітеті Едмонтона, і був першим пам’ятником такого раду у світі. Едмонтон особисто вирішив бути першим містом, де був встановлений пам’ятник такого роду, і він був заснований українською громадою. Скульптура була розроблена скульптором Людмилою Темертей. На початку 1980-х років відбувся конкурс на розробку пам’ятника Голодомору. Були висунуті 4 записи. Один з них був від і Богдана Шулакевича-молодшого, і Яреми Шулакевича (чоловіка Славка), і Романа Коваля з Вінніпега, і одного Людмили Темертей. Дизайн Людмили здобув перемогу, а Роман посів друге місце, а згодом було зведено в Вінніпезі 9 жовтня 1983 року.

 

Концепцію пам’ятника належить Богдану Івановичу Шулакевичу. Його дружина Лідія була президентом Конгресу Українців Канади у 1980-х роках.

 

Скульптура замовила Конгресу Українців Канади, щоб відзначити втрачені життя і визнати мало відоме і погано зрозуміле подія в світовій історії. Важливо відзначити, що дизайн пам’ятника зроблений таким чином, що спостерігач відчуває себе незручно, оскільки визнає нелюдський голод проти українського народу.

 

На пам’ятнику вписано: “Пам’яті мільйонів жертв народовбичого голоду в Україні спричиненого совєтским режином у Москві 1932-33рр.”

 

Коли місто оновлювало міську ратушу, рада хотіла перенести пам’ятник на місце в невиразному парку. Виникла суперечка між містом Едмонтон і українською громадою, щоб зберегти пам’ятник там, де він був. Українська громада перемогла і пам’ятник залишився в мерії. Пам’ятник також був подвійно вандалізований протягом багатьох років. Пам’ятник був відкритий мером Лоуренсом Декоре в 1983 році. Він сміливо проголосив існування події і говорив про зв’язок з українською громадою в Едмонтоні.

 

The Holodomor Monument in Edmonton was commissioned in 1983 to commemorate the 50th anniversary of the Holodomor.  It is located outside of Edmonton City Hall and was the first monument of its kind in the world. The sculpture was designed by the sculptor Ludmilla Temertey.  In the early 1980’s there was a contest put out for the design of a Holodomor Monument. There were 4 entries that were put forward. One was from Bohdan Shulakewych Jr., one from Yarema Shulakewych (Slavka’s husband), one from Roman Kowal of Winnipeg, and one from Ludmilla Temertey. Ludmilla’s design won the contest, and Roman’s placed second and was later erected in Winnipeg on October 9, 1983.

 

The concept for the monument was due to Bohdan I. Shulakewych. His wife, Lidia was president of the Ukrainian Canadian Congress in the 1980’s.

The sculpture was ordered by the Ukrainian Canadian Committee to mark the loss of life, and this poorly understood event in world history.  It is important to note that the design of the monument is made in such a way that the observer feels uncomfortable, in order to recognize the inhuman starvation against the Ukrainian people.

 

The sculpture reads: “The twisted and fractured circle represents the life cycle being torn apart  by an unnatural force: emaciated hands resist, grasp an then beg for an end to their inhuman condition. Let us all stand on guard against tyranny, violence and inhumanity.”

 

The monument was unveiled by Mayor Laurence Decore in 1983. He boldly proclaimed the existence of the event and spoke of the connection to the Ukrainian community in Edmonton.

Some info about first Holodomor monument in the world.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *